• Chụp đèn mành tre MT21 – Điểm nhấn cho không gian của bạn

  Liên hệ
 • Đèn mành tre MT20 phù hợp với mọi không gian

 • Đèn mành tre tua đầu MT22

 • Đèn mây MT07 – vẻ đẹp huyền bí

 • MT27

  – Thể loại: Đèn chụp ruột mây

  – Màu tùy chọn: hun khói (nâu), trắng tự nhiên

  – Nguồn gốc: Đèn chụp được làm từ làng nghề Đông Phương Yên, huyện chương mỹ, TP Hà Nội

  – Chất liệu làm từ ruột mây đã được xử lý

  – Kích thước: tùy chọn

  – Giá bán: vui lòng liên hệ 0984.922.573 để biết thêm chi tiết

  – Kích thước, kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu mỗi khách hàng

  – Giao hàng: từ 2 -> 3 ngày kể từ ngày đặt hàng

 • MT30

 • MT30A

  – Thể loại: Đèn chụp ruột mây

  – Màu tùy chọn: hun khói (nâu), trắng tự nhiên

  – Nguồn gốc: Đèn chụp được làm từ làng nghề Đông Phương Yên, huyện chương mỹ, TP Hà Nội

  – Chất liệu làm từ ruột mây đã được xử lý

  – Kích thước: tùy chọn

  – Giá bán: vui lòng liên hệ 0984.922.573 để biết thêm chi tiết

  – Kích thước, kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu mỗi khách hàng

  – Giao hàng: từ 2 -> 3 ngày kể từ ngày đặt hàng

 • MT31

  – Thể loại: Đèn chụp ruột mây

  – Màu tùy chọn: hun khói (nâu), trắng tự nhiên

  – Nguồn gốc: Đèn chụp được làm từ làng nghề Đông Phương Yên, huyện chương mỹ, TP Hà Nội

  – Chất liệu làm từ ruột mây đã được xử lý

  – Kích thước: tùy chọn

  – Giá bán: vui lòng liên hệ 0984.922.573 để biết thêm chi tiết

  – Kích thước, kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu mỗi khách hàng

  – Giao hàng: từ 2 -> 3 ngày kể từ ngày đặt hàng

 • MT31

  – Thể loại: Đèn chụp ruột mây

  – Màu tùy chọn: hun khói (nâu), trắng tự nhiên

  – Nguồn gốc: Đèn chụp được làm từ làng nghề Đông Phương Yên, huyện chương mỹ, TP Hà Nội

  – Chất liệu làm từ ruột mây đã được xử lý

  – Kích thước: tùy chọn

  – Giá bán: vui lòng liên hệ 0984.922.573 để biết thêm chi tiết

  – Kích thước, kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu mỗi khách hàng

  – Giao hàng: từ 2 -> 3 ngày kể từ ngày đặt hàng

 • MT32

 • MT33

  – Thể loại: Đèn chụp ruột mây

  – Màu tùy chọn: hun khói (nâu), trắng tự nhiên

  – Nguồn gốc: Đèn chụp được làm từ làng nghề Đông Phương Yên, huyện chương mỹ, TP Hà Nội

  – Chất liệu làm từ ruột mây đã được xử lý

  – Kích thước: tùy chọn

  – Giá bán: vui lòng liên hệ 0984.922.573 để biết thêm chi tiết

  – Kích thước, kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu mỗi khách hàng

  – Giao hàng: từ 2 -> 3 ngày kể từ ngày đặt hàng

 • MT34

  – Thể loại: Đèn quả tròn ruột mây

  – Màu tùy chọn: hun khói (nâu), trắng tự nhiên

  – Nguồn gốc: Đèn mây được làm từ làng nghề Đông Phương Yên, huyện chương mỹ, TP Hà Nội

  – Chất liệu làm từ ruột mây đã được xử lý

  – Kích thước: tùy chọn

  – Giá bán: vui lòng liên hệ 0984.922.573 để biết thêm chi tiết

  – Kích thước, kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu mỗi khách hàng

  – Giao hàng: từ 2 -> 3 ngày kể từ ngày đặt hàng